Zum Inhalt springen

VÄRDERING

Varför behöver du ett lager överhuvudtaget och vad lagras varorna egentligen för?

När man tänker på lagerhållning behöver man inte omedelbart tänka på ett stort lager, eftersom en viss mängd lagerhylla också sker i hushållskylskåpet.

Tanken är att lagra tillräckligt med mat för att räcka till exempel en vecka. Generellt kan man säga att ett lager kan fylla upp till fem funktioner.

SÄKERHET

När det gäller säkerhet tjänar lagret som skydd mot brist på varor. Sådana flaskhalsar kan uppstå om leveransen försenas eller om det finns en överkonsumtion.

Skyddsfunktionen är mycket utbredd och vanlig, t.ex. inom detaljhandeln. Där ska varje kund alltid kunna köpa alla produkter som erbjuds utan att det uppstår flaskhalsar.

ÖVERRÄCKNINGEN

Beroende på produkten kan det hända att den inte finns tillgänglig under hela året. Det finns till exempel frukt och grönsaker, som apelsiner, äpplen eller majs, som bara finns tillgängliga under en viss tid på året eftersom det är då de kan skördas. Detaljisterna har dock ett stort intresse av att erbjuda dessa produkter konsekvent under hela året och sälja dem till kunderna. För att detta ska vara möjligt måste skörden lagras tills den kan säljas. Eftersom lagring kostar pengar ökar också priset på dessa produkter.

Det rekommenderas därför att dessa produkter köps in när respektive skördesäsong börjar.

SPECULATION

En annan funktion hos ett lager kan vara spekulation. I ett sådant fall lagras produkter som sannolikt kommer att stiga i pris inom kort. För att kunna dra nytta av detta bör man naturligtvis kunna lagra så mycket som möjligt i lagret, eftersom endast en stor lagervolym är värd att spekulera i. Här är det klokt att utrusta förvaringsrummet med rymliga hyllor för tunga ändamål.

Ofta ingås ett ramavtal för att få en trygghet i detta avseende och för att spara kostnader. Detta är särskilt klokt om det inte finns mycket lagringsutrymme och det är ganska säkert att större kvantiteter kommer att begäras av leverantören.

OMVANDLINGEN

Omvandlingsfunktionen är antingen en sorteringsfunktion eller en påfyllnings- eller blandningsfunktion.

I detta fall köps en produkt i en viss mängd som sedan förpackas i mindre enheter som sedan säljs.

Om en produkt monteras speciellt är det också en omformningsfunktion. I sådana fall kompletteras produkterna först eller ges ytterligare produkter innan de börjar säljas.

FÖRARBETNING

Det handlar om speciella produkter som vin, öl och ost, som först måste lagras under en tid för att nå sin optimala kvalitet.

Mognadsprocessen för dessa produkter ger en förädling som gör det möjligt att uppnå ett högre försäljningspris.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.